Fairplay staat bij onze vereniging hoog aangeschreven. Overtredingen kunnen ernstige blessures veroorzaken, daarom is een goede zelfbeheersing van de spelers van belang. In dit verband zijn normen en waarden heel belangrijk. Wij verwachten dan ook van onze spelende leden, coaches, begeleiders en supporters correct en sportief gedrag. Welbevinden is zeer belangrijk, door teambuilding proberen we iedereen hierbij te betrekken

  • Hc Rhino onderschrijft sportief gedrag/fairplay in haar huishoudelijk reglement. (nieuwe  versie sinds mei 2009)
  • Alle leden hebben intussen een exemplaar gekregen
  • aan begin van het seizoen infoboekje + sessie(s) voor ouders om onder andere dit aspect toe te lichten

Tegen wangedrag zal het bestuur maatregelen nemen.

  • Nodige besprekingen met de betrokkenen om hen de fout(en) te laten inzien
  • ‘community service’ : verplicht meehelpen aan clubactiviteiten
  • Uitsluiten van trainingen en/of wedstrijden
  • Onsportief gedrag wordt direct aangepakt door de trainers of bestuursleden