Clubvisie

HC Rhino heeft de visie om evenwicht te zoeken tussen resultaat (ambitie) en een familieclub te zijn. HC Rhino wil een gerespecteerde, financieel gezonde sportclub zijn met een fiere uitstraling. Hierbij geven we iedereen de mogelijkheid om op zijn eigen gewenst niveau te spelen. Als club willen we het hoogst haalbare uit alle spe(e)lers(sters) halen dit door het aanstellen van gekwalificeerde trainers doch ook door het aantrekken van ervaren spe(e)lers(sters) van buiten de club die ervaring trachten over te brengen op eigen talenten. Het doel moet nog steeds zijn talenten op te leiden voor de eerste ploeg.

Visie jeugdopleiding

Buiten de sportieve opleiding van jeugdspelers wordt er ook veel aandacht besteed aan :

 • Betrekken van ouders bij begeleiding van jeugdteams
 • Informeren van ouders over de clubvisie
 • Zorgen voor een goede samenhang binnen de hele jeugd door minstens
 • 1x per jaar een stage van meerdere dagen te doen met overnachting.
 • Organisatie clubdag (teambuilding – zwemmen – extra trainen)

Sportieve visie

J10: 1 training per week (vrijdag van 18.00 – 19.00)

 • geen resultaatgerichtheid op training en wedstrijden
 • iedereen speelt evenveel
 • samenhang is belangrijk
 • zij vormen de basis van de piramide, dus veel tijd in aanwerving via proeftrainingen en schoolprojecten
 • regelmatig deelnemen aan pagadder en welpentornooitjes

J12 -16: 2 trainingen per week (dinsdag 18.30 – 20.00 en vrijdag van 18.00 – 19.00)

 • resultaat wordt belangrijker op wedstrijden
 • techniek dient worden gecombineerd met 2 tegen 2 of 3 tegen 3
 • trainingen zijn gedisciplineerder en men tracht spelers te laten communiceren om problemen op te lossen

Heren: 2 trainingen per week (dinsdag van 20.00 – 21.30 en vrijdag 20.30 – 22.00)

 • 2 groepstrainingen
 • selectie gebeurt op basis van talent / ambitie – resultaat komt op de eerste plaats
 • men maakt duidelijke keuzes in functie van de ploeg
 • engagement wordt verwacht
 • zijn terug gestart van laagste niveau en willen binnen de 5 jaar (terug) in Superliga spelen

Spe(e)lers(sters) van eigen club of van buiten de club dienen zich als familie te gedragen, hiermee doelen wij op

 • Helpen bij activiteiten (3 x / jaar) georganiseerd door de club
 • Geen onkosten vergoeding voor wie binnen een straal van 30 km van Turnhout woont.

Opzet thuiswedstrijden:

Sporthal Horito / Hertoginstraat 92 / 2300 Turnhout

 • J12: 13u45
 • J16 : 15u00
 • J18 : 16u45
 • Heren : 20u00

Organiseren / Deelnemen Toernooien

In het voorjaar en najaar  2015 worden er initiaties geven op de scholen in Turnhout en Vosselaar. Deze initiatie wordt afgesloten met een pagadder/welpen tornooi in oktober.

Organisatie en begeleiding :  jeugdvoorzitter, sporttechnisch jeugdcoördinator en betrokken jeugdtrainers + ouders

 • Jeugdspelers extra ervaring laten opdoen buiten de normale competitie tegen andere dan de gebruikelijke ploegen
 • Binding ouders – club verkleinen

Organiseren / Deelnemen bijscholingen

Minstens 1 (interne) bijscholing per jaar georganiseerd door sporttechnisch jeugdcoördinator

Stimuleren van (jeugd)trainers om deel te nemen aan bijscholingen en/of cursussen

 • Secretaris en/of sporttechnisch jeugdcoördinator  geven de trainers door wanneer welke bijscholingen plaatsvinden
 • Afspraken binnen trainersvergaderingen

Technische staf + ondersteuning

De Technische staf bestaat uit Jeugdcoördinator – trainer Heren en alle jeugdtrainers.

 • Alle 2 maanden is er een trainersvergadering
 • Onderwerpen
  • Eventueel doorschuiven spelers naar hoger team
  • Technische evaluatie / ontwikkeling van spelers
  • Extra stagedagen tijdens verlof (individuele trainingen)
  • Bespreking van het gedrag van jeugdspelers, waar nodig bijsturen en/of ouders bij betrekken
  • Als de jeugd op stage gaat, het sportief plan uitwerken